Tin cậy

Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

seregadob8
27.87MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 3.37.2 3 tháng trước

Mô tả của Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

An ultimate navigation application for all outdoor enthusiasts - hikers, mountainbikers, mountaineers, trail runners or geocachers. And not only for them, Locus Map Pro is widely used also by professionals - explorers, travelers or rescue squads all over the world.

Locus Map Pro offers true multi functionality and flexibility:

• advanced navigation capability, supporting online and offline routing services
• unprecedented choice of premium online and offline maps
• advanced map tools - map overlays, offsets, WMS sources support
• tools for monitoring sports activities - track recording, customizable dashboard, audio coach, charts, statistics, support of external BL/ANT+ sensors (GPS, HRM, cadence...)
• worldwide weather 24/7 forecast
• sophisticated tools for geocaching - location tools, online/offline logging, support of trackables, Pocket Queries, spoilers...

Map portfolio:

•LoMaps - offline maps of all the World - containing hiking/biking map, winter map, road map or city plan themes. FREE DOWNLOAD of the first 3 LoMaps.

Detailed hiking maps and cycling maps of the best world map publishers:
•Great Britain by Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
•USA by USGS classic/satellite, NeoTreks (AccuTerra),
•Canada by BackRoad Map Books,
•maps of Switzerland by SwissTopo, Belgium by IGN Belgium, France by IGN France, Denmark by Kortforsyningen, Iceland by LMI Atlas Map, Netherlands by Map5.nl, Slovenia by PZS Maps, Spain by CNIG maps, Sweden by Lantmäteriet, Poland by Compass, Germany, Austria and North Italy by Kompass, Outdooractive – Summer and Winter maps, Basemap.at and Freytag-Berndt, Czechia and Slovakia by SHOCart and Geodézie Online
and many others...

•support of external maps in MAP, SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux or RMA formats, and of own OpenStreetMap or map themes

Features:

Navigation and guidance
• turn•by•turn voice navigation with support of online/offline routing services
• beeline guidance to a point (on map or by compass) or along a route with notifications

Tracks&Routes
• multi•profile track recording
• charts&statistics
• audio coach - commented workouts
• support of Bluetooth/ANT+ external sensors - HRM, speed/cadence, GPS, NMEA
• route planning
• import/export of routes/tracks from/to various formats (KML, KMZ, GPX...) and web services (Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc...)
• customizable bike computer dashboard

Points
• creating own database - order, search, sort
• import/export in many formats, web services support
• OSM POIs

Map tools
• map overlay, calibration and offsets
• support of various external map formats and coordinate systems
• visualising geotagged photos, OSM notes

Search
• online and offline addresses
• OSM POIs, GeoNames and Wikipedia

Geocaching
• downloading geocaches via Geocaching4Locus add•on
• offline and online logging
• support of waypoints, PocketQuery, trackables, spoilers
• graphic and calculation tools

Live tracking
• private or public sharing of location in real time

And much more
• parking assistant, sunrise/sunset time, world wide weather forecast, NFC tagger, QR code generator...

This app uses the Device Administrator permission.

Locus Map Pro is highly customizable. Everything can be set according to user's needs. Its functionality can be further extended by numerous Add•ons - Locus Map Watch, Augmented reality, GeoGet/GSAK, Pebble, Munzee etc.

Homepage:
http://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu/
Một ứng dụng điều hướng cuối cùng cho tất cả những người đam mê ngoài trời - người đi bộ đường dài, người leo núi, người leo núi, vận động viên chạy bộ hoặc kẻ săn địa lý. Và không chỉ cho họ, Locus Map Pro còn được sử dụng rộng rãi bởi các chuyên gia - thám hiểm, du khách hoặc đội cứu hộ trên khắp thế giới.

Locus Map Pro cung cấp nhiều chức năng và tính linh hoạt thực sự:

• khả năng điều hướng nâng cao , hỗ trợ các dịch vụ định tuyến trực tuyến và ngoại tuyến
• lựa chọn chưa từng có bản đồ trực tuyến và ngoại tuyến cao cấp
• công cụ bản đồ nâng cao - lớp phủ bản đồ, bù đắp, hỗ trợ nguồn WMS
• công cụ giám sát hoạt động thể thao - theo dõi ghi âm, bảng điều khiển tùy chỉnh, huấn luyện viên âm thanh, biểu đồ, thống kê, hỗ trợ cảm biến BL / ANT + bên ngoài (GPS, HRM, cadence ...)
• dự báo thời tiết trên toàn thế giới 24/7
• các công cụ tinh vi cho công cụ định vị địa lý - công cụ vị trí, ghi nhật ký trực tuyến / ngoại tuyến, hỗ trợ các trackables, Pocket Queries, spoilers ...

Danh mục bản đồ:

• LoMaps - bản đồ ngoại tuyến của tất cả thế giới - chứa bản đồ đi bộ đường dài / đi xe đạp, bản đồ mùa đông, bản đồ đường phố hoặc chủ đề của kế hoạch thành phố. TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ trong 3 LoMaps đầu tiên.

Bản đồ đi bộ đường dài và bản đồ đi xe đạp chi tiết của các nhà xuất bản bản đồ thế giới tốt nhất:
• Vương quốc Anh bởi Khảo sát Ordnance (Explorer, Landranger),
• Hoa Kỳ bởi USGS cổ điển / vệ tinh, NeoTreks (AccuTerra),
• Canada bằng cách tải lại sách bản đồ,
• bản đồ của Thụy Sĩ bởi SwissTopo, Bỉ của IGN Bỉ, Pháp của IGN Pháp, Đan Mạch bởi Kortforsyningen, < b> Iceland Bản đồ LMI Atlas, Hà Lan bởi Map5.nl, Slovenia bởi Bản đồ PZS, Tây Ban Nha bởi bản đồ CNIG, < b> Thụy Điển bởi Lantmäteriet, Ba Lan bởi Compass, Đức, Áo và Bắc Italy bởi Kompass, Outdooractive - Bản đồ mùa hè và mùa đông, Basemap.at và Freytag- Berndt, Séc và Slovakia bởi SHOCart và Geodézie Online
và nhiều thứ khác ...

• hỗ trợ các bản đồ bên ngoài trong các định dạng MAP, SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux hoặc RMA và các chủ đề bản đồ hoặc OpenStreetMap riêng

Các tính năng:

Điều hướng và hướng dẫn
• chuyển • bằng • chuyển hướng điều hướng bằng giọng nói với sự hỗ trợ của các dịch vụ định tuyến trực tuyến / ngoại tuyến
• hướng dẫn đường thẳng đến một điểm (trên bản đồ hoặc bằng la bàn) hoặc dọc theo tuyến đường có thông báo

Tuyến đường & Tuyến đường
• đa hồ sơ theo dõi ghi âm
• biểu đồ và thống kê
• huấn luyện viên âm thanh - nhận xét tập luyện
• hỗ trợ cảm biến bên ngoài Bluetooth / ANT + - HRM, tốc độ / nhịp, GPS, NMEA
• quy hoạch tuyến đường
• nhập / xuất tuyến đường / tuyến đường từ / sang các định dạng khác nhau (KML, KMZ, GPX ...) và các dịch vụ web (Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz, v.v ...)
• bảng điều khiển máy tính xe đạp tùy chỉnh

Ðiểm
• tạo cơ sở dữ liệu riêng - thứ tự, tìm kiếm, sắp xếp
• nhập / xuất ở nhiều định dạng, hỗ trợ dịch vụ web
• POM OSM

Công cụ bản đồ
• lớp phủ bản đồ, hiệu chuẩn và bù đắp
• hỗ trợ nhiều định dạng bản đồ bên ngoài và hệ thống tọa độ khác nhau
• hiển thị ảnh được gắn thẻ địa lý, ghi chú OSM

Tìm kiếm
• địa chỉ trực tuyến và ngoại tuyến
• POM OSM, GeoNames và Wikipedia

Geocaching
• tải xuống geocaches thông qua Geocaching4Locus thêm • vào
• đăng nhập ngoại tuyến và trực tuyến
• hỗ trợ các điểm tham chiếu, PocketQuery, trackables, spoilers
• công cụ đồ họa và tính toán

Theo dõi trực tiếp
• chia sẻ riêng tư hoặc công khai vị trí trong thời gian thực

Và hơn thế nữa
• Trợ lý bãi đậu xe, bình minh / hoàng hôn, dự báo thời tiết trên toàn thế giới, trình gắn thẻ NFC, trình tạo mã QR ...

Ứng dụng này sử dụng quyền Quản trị viên thiết bị.

Locus Map Pro có thể tùy biến cao. Tất cả mọi thứ có thể được thiết lập theo nhu cầu của người dùng. Chức năng của nó có thể được mở rộng thêm bằng nhiều tiện ích bổ sung - Locus Map Watch, thực tế tăng cường, GeoGet / GSAK, Pebble, Munzee, v.v.

Trang chủ:
http://www.locusmap.eu
Bàn trợ giúp:
http://help.locusmap.eu
Hướng dẫn sử dụng:
http://docs.locusmap.eu/

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

3.24
55
5
15
4
5
3
24
2
0
1
11

Đánh giá Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps, hãy là người đầu tiên!

Cờ Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 9
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng seregadob8
Cửa hàng seregadob8 3.72k 1.22M

Thông tin APK về Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

Phiên bản APK 3.37.2
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)


Tải về Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK
Tải về